Grupy

Żłobek nr 10 oferuje opiekę i kształcenie w dwóch grupach wiekowych:

  • Maluszki - dzieci w wieku od 20 tygodnia życia do 2 lat,

  • Starszaki - dzieci w wieku od 2 lat do zakończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub w przypadku gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym – 4 roku życia.